Anasayfa    |    İletişim    |    Site Haritası  
 
 
17 Mayıs 2022

ONODER Seçim Duyurusu Haziran 2022

Otoloji Nörotoloji Derneğinden

Değerli Dernek Üyeleri,

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 01 Haziran 2022 tarihinde Saat 12:30 da aşağıda belirtilen gündem gereği Başkent Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Hasan Telatar salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise, Genel Kurulumuzun 08 Haziran 2022 tarihinde aynı saat ve yerde yapılmasına ve duyurunun Dernek üyelerine tüzük gereği web sayfasından ve internet aracılığı ile yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Gündem:

1) Katılan üyelerce Genel Kurul listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet ve Denetim Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Saygılarımla

 
LookUs & Online Makale